fusion
en oberoende trading desk
med spetskompetens inom programmatisk annonsering.
så överträffar vi dina
dina förväntningar
När en annan byrå slutar jobba med en kampanj – fortsätter vi att optimera och förbättra. Vi har full handpåläggning under hela kampanjperioden och optimerar i realtid för bäst effekt. Vi kapar onödiga led och gör annonsering mer effektiv. Vi jobbar lite smartare helt enkelt.
Öka din brand awareness och
och konvertering
Vi är en oberoende trading desk med framtidens annonsering på bordet. Allt vi gör är baserat på data – data om hur beteendet hos besökaren ser ut på sajten eller hur utvalda målgrupper navigerar och agerar i målgruppsstyrda kampanjer. I många fall tror vi att beteende bättre speglar drivkraften hos besökaren än vad demografisk data kan ge. För att vara helt säkra aktiverar vi tredjepartsdata för att identifiera rätt demografisk målgrupp och testar grupperna mot varandra i olika AB-test.
inga beslut baseras
känsla
Genom datadrivna beslut och resultat kan vi nå din specifika besökare med ett relevant budskap vid rätt tidpunkt. Och genom att aktivera insamlad data från din sajt sparar vi värdefull information som ger dig tillgång till nya målgrupper och beteendedata, att använda för dina kampanjer i framtiden.
ett litet team med
stora kunskaper
Vi är ett litet team med stora kunskaper om vad som får dina kampanjer att lyckas. Vårt fokus ligger på att skapa relationer mellan dig och dina kunder genom digitala kampanjer – alltid med ett relevant budskap för din målgrupp. Så här jobbar vi:
Skill logo
Datainsamling
Vi samlar in data från din sajt, segmenterar och skapar look-alike modeller. Därefter aktiverar vi datan för kampanjen.
Skill logo
Målsättning för kampanjen
Kampanjens mål och syfte formuleras: performance eller brand awareness och vilken taktik som ska appliceras för att nå bäst resultat.
Skill logo
Vilken typ av media
All media digitaliseras och kommer så småningom automatiseras. Vi köper all typ av media, ett axplock är: display, print, utomhusannonsering eller TV.
Skill logo
Mätpunkter
Vi hjälper till med upptaggning av din sajt. Att mäta för mycket är bättre än att mäta för lite. Onödig data filtrerar vi bort.
Skill logo
Optimering i realtid
Att optimera är det roligaste vi vet och det gör vi 24/7 under kampanjperioden
Skill logo
Resultat som ger svar
Vi bygger nya datamodeller baserat på resultaten att använda inför nästa kampanj
Skill logo
Analys av data
Under kampanjperioden gör vi löpande analyser. När kampanjen är avslutad utvärderar vi resultatet tillsammans med dig.
vill du veta mer?
Besök
Wenner-Gren Center plan 20
113 46 Stockholm
Sweden